Strona główna » Liceum » Przedmioty ścisłe » Matematyka


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

Równania (1)

Wielu ludzi ma problem z rozwiązywaniem równań. o to sposoby jak tego dokonać:NP: 4X+15=8X+6Zdejmujemy po obu stronach mozliwe X (byle tylko po obu stronac [...]

Dodano: 2008-10-23 18:47:19 , Wyświetleń: 128818 , Ocena: 2510.99, Głosów: 76, Autor: Mafej

Równania (2)

W ZAŁĄCZNIKU DO PRACY MASZ TO SAMO CO TU!!!Równaniem nazywamy równość dwóch wyrażeń, z których przynajmniej jedno jest wyrażeniem algebraicznym.Literę występuj [...]

Dodano: 2009-02-06 11:57:36 , Wyświetleń: 108656 , Ocena: 29356, Głosów: 0, Autor: elkakida

Rachunek prawdopodobieństwa

Prawdopodobieństwo ma wpływ na całe nasze życie. Nie możemy ze stuprocentową szybkością przewidzieć co nas spotka, jednak dysponując pewną wiedzą jesteśmy w stanie okr [...]

Dodano: 2008-07-22 11:11:45 , Wyświetleń: 100415 , Ocena: 4232.7, Głosów: 36, Autor: GOSIA288

Równania itp.

Praca jest w załączniku. [...]

Dodano: 2008-10-12 15:06:06 , Wyświetleń: 65514 , Ocena: 2519.42, Głosów: 42, Autor: Michalk88

Rachunek całkowy

SPIS TREŚCI.1.CAŁKA NIEOZNACZONA:a.Całka nieoznaczona.b.Funkcja pierwotna.c.Całki funkcji elementarnych.d.Tablica całek.e.Podstawowe prawa całkowania. [...]

Dodano: 2009-02-13 10:20:34 , Wyświetleń: 51687 , Ocena: 5502.69, Głosów: 15, Autor: elkakida

Próby złota i srebra

Zadanie 1Ile gramów czystego złota znajduje się w 50g czystego stopu, jeżeli czyste złoto stanowi 0,960 masy stopu? Rozwišzanie:Obliczamy 0,960 liczby 500,960 [...]

Dodano: 2008-02-02 12:02:30 , Wyświetleń: 4636 , Ocena: 12.05, Głosów: 300, Autor: agacjo

Zadania tekstowe z jedną niewiadomą

Zadania tekstowe z jedną niewiadomą:Zadanie 1.Suma dwóch kolejnych liczb całkowitych wynosi 93. Jakie to liczby?Zadanie 2.Suma dwóch kolejnych liczb całkowity [...]

Dodano: 2008-02-23 10:04:04 , Wyświetleń: 4173 , Ocena: 29.58, Głosów: 99, Autor: ew.la

Postać iloczynowa trójmianu kwadratowego

Aby wyznaczyć pierwiastki(miejsca zerowe) trójmianu kwadratowego rozkładaliśmy go na czynniki liniowe.Trójmian kwadratowy y=ax^2+bx+c,gdzie a jest rózne od zera,można ro [...]

Dodano: 2008-02-02 12:02:26 , Wyświetleń: 4161 , Ocena: 12.12, Głosów: 311, Autor: agacjo

Charakterystyka i przebieg cyklu koniunkturalnego

Charakterystyka i przebieg cyklu koniunkturalnegoCykl koniunkturalny,cykl gospodarczy,wachania produkcji i zatrudnienia wokoł krotkookresowego trendu.W procesie wzrostu g [...]

Dodano: 2008-02-02 12:02:27 , Wyświetleń: 4022 , Ocena: 10.33, Głosów: 323, Autor: agacjo

wzory

Sumy i różnice funkcji trygonometrycznych:sin(x+y)=sinxcosy+cosxsinysin(x-y)=sinxcosy-cosxsinycos(x+y)=cosxcosy-sinxsinycos(x-y)=cosxcosy+sinxsinyWielokąty:< [...]

Dodano: 2008-02-02 12:02:28 , Wyświetleń: 3650 , Ocena: 10.91, Głosów: 353, Autor: agacjo

FRAKTALE

Fraktal, obiekt, dla którego wymiar Hausdorffa-Besicovitcha (tzw. wymiar fraktalny) jest większy od wymiaru topologicznego. Wymiar fraktalny D może być różnie zdefiniowany, n [...]

Dodano: 2008-02-02 12:02:29 , Wyświetleń: 3604 , Ocena: 12.76, Głosów: 300, Autor: agacjo

Fraktale

Ucząc się geometrii w szkole podstawowej czy średniej, poznawaliśmy w głównej mierze geometrię klasyczną: koła, kwadraty, wielokąty... . Są to proste figury, kreślone z [...]

Dodano: 2009-02-03 21:28:09 , Wyświetleń: 3604 , Ocena: 0, Głosów: 0, Autor: elkakida

Tanges Cotanges

Kąt0°30°45°60°90°Tg0°Ö331Ö3∞Ctg∞Ö31Ö330to o z kropeczkami u gory - tzn. pierwiastek [...]

Dodano: 2008-03-07 19:33:54 , Wyświetleń: 3466 , Ocena: 29.61, Głosów: 100, Autor: ew.la

Podnoszenie do kwadratu liczb z końcówką "5"

Aby podnieść (w pamięci) do kwadratu liczby zakończone cyfrą "5", należy wykonać następujące operacje:1. Końcowe cyfry wyniku, to będzie "25";2. Początkowe cyfr [...]

Dodano: 2008-02-02 12:02:31 , Wyświetleń: 3385 , Ocena: 11.22, Głosów: 298, Autor: agacjo

Pitagoras (2)

Pitagoras, Pitagoras z Samos, Pythagoras, urodził się około 580 p.n.e., zmarł około 496 p.n.e., grecki matematyk i filozof; przyczynił się znacznie do rozwoju matematyki i a [...]

Dodano: 2009-02-03 21:28:14 , Wyświetleń: 3306 , Ocena: 745, Głosów: 0, Autor: elkakida

Przeliczanie

DROGI PRACOWNIKU !!!Słyszałem, że chciałbyś podwyżkę!Czy Ty nie masz honoru? Czy nie wiesz jak mało pracujesz?Policzmy:Rok majak wiadomo 365 dni. A Ty codzi [...]

Dodano: 2008-02-02 12:02:26 , Wyświetleń: 3289 , Ocena: 10.44, Głosów: 321, Autor: agacjo

Egzaminy kompetencji z matematyki

MatematykaZestaw egzaminacyjny I Życzę powodzenia!-------------------------------------------------------------------------------- 1. Oblicz 132% różnicy liczb: [...]

Dodano: 2008-02-11 21:05:31 , Wyświetleń: 3065 , Ocena: 12.7, Głosów: 271, Autor: ew.la

Ułamki egipskie (2)

Matematyczne WypracowaniaUŁAMKI EGIPSKIE Wieskubi Tak podstawowe pojęcia matematyczne, jak liczba czy najprostsze - figury geometryczne, powsta [...]

Dodano: 2008-02-12 08:05:32 , Wyświetleń: 2885 , Ocena: 30.72, Głosów: 82, Autor: ew.la

Hiperbola

Hiperbola, krzywa płaska (dwuwymiarowa), będąca złączeniem dwóch krzywych zwanych gałęziami hiperboli, równoważnie hiperbola może być zdefiniowana jako miejsce geometry [...]

Dodano: 2008-07-31 21:21:53 , Wyświetleń: 2836 , Ocena: 24.97, Głosów: 102, Autor: GOSIA288

Ułamki egipskie (1)

Matematyczne WypracowaniaUŁAMKI EGIPSKIE Wieskubi Tak podstawowe pojęcia matematyczne, jak liczba czy najprostsze - figury geometryczne, powsta [...]

Dodano: 2008-02-12 08:05:26 , Wyświetleń: 2793 , Ocena: 14.56, Głosów: 200, Autor: ew.la

Funkcje cyklometryczne

1. y=arcsinx wtedy i tylko wtedy gdy x=sinyDziedziną jest zbiór 2. y=arccosx wtedy i tylko wtedy gdy x=cosyDziedziną jest zbiór 3. y=arctgx wtedy i [...]

Dodano: 2008-07-18 10:44:16 , Wyświetleń: 2729 , Ocena: 45.4, Głosów: 57, Autor: tom

Liczby (1)

1.Liczby rzeczywiste – wszystkie liczby , które odpowiadają punktom na osi liczbowej.2.Liczby wymierne – liczby dające przedstawić się za pomocą ułamka p/q , [...]

Dodano: 2008-07-16 11:05:19 , Wyświetleń: 2726 , Ocena: 30.59, Głosów: 79, Autor: tom

Suwak logarytmiczny

Matematyka jest jedną z najstarszych nauk. Pierwsze spostrzeżenia matematyczne daleko wykraczają poza obszar obejmowany przez historie. Pierwsze odnotowane fakty, które można [...]

Dodano: 2008-08-24 11:30:01 , Wyświetleń: 2629 , Ocena: 77.44, Głosów: 31, Autor: Michalk88

Wzory skróconego monożenia (1)

(a + b)2 = a2 + 2ab + b2 (a - b)2 = a2 - 2ab + b2 a2 - b2 = (a + b)(a - b) (a + b)3 = a3 + 3a2b + 3ab2 + b3 (a - b)3 = a3 - 3a2b + 3ab2 - b3 a3 + b3 = (a + b)(a [...]

Dodano: 2008-08-25 10:27:04 , Wyświetleń: 2607 , Ocena: 102.54, Głosów: 25, Autor: Michalk88

Rozwiązywanie układów równań pierwszego stopnia z dwoma niewiadomymi metodą przeciwnych współczynników.

Rozwiązywanie układów równań pierwszego stopnia z dwoma niewiadomymi metodą przeciwnych współczynników.W metodzie przeciwnych współczynników budujemy dwa równoważ [...]

Dodano: 2008-04-12 22:55:23 , Wyświetleń: 2589 , Ocena: 57.21, Głosów: 41, Autor: tom

Liczby (2)

Liczby pierwsze Liczbę naturalną, która ma dokładnie dwa dzielniki, nazywamy liczbą pierwsza. Liczb pierwszych jest nieskończenie wiele. Znajdowanie ich nie jest jednak [...]

Dodano: 2009-02-10 12:41:29 , Wyświetleń: 2552 , Ocena: 783, Głosów: 0, Autor: elkakida

FUNKCJA WYKŁADNICZA

Funkcją wykładniczą nazywamy f-cję określoną wzorem: y= a^x ( ^ -do potęgi) ,gdzie a>0 i a jest różne od 1a x jest dowolną liczbą rzeczywistą Wspólne w [...]

Dodano: 2008-04-13 21:27:00 , Wyświetleń: 2528 , Ocena: 49.95, Głosów: 42, Autor: tom

Kryzys a dewaluacja

Cześć!!Może zdziwicie się, że temat dotyczący kryzysu znalazł się w dziale "Matematyka", chociaż właściwie do tego nie pasuje. Jest tak dlatego, że postaram się ma [...]

Dodano: 2008-02-16 12:49:46 , Wyświetleń: 2496 , Ocena: 53.84, Głosów: 49, Autor: ew.la

Jeszcze jeden "dziwny" dowód

Cześć!!Chciałem Wam jeszcze raz przedstawić dość ciekawy dowód z matematyki. Myślę, że po moich wyjaśnieniach dotyczących dowodu równości "7=3" rozpracowanie tego [...]

Dodano: 2008-02-16 12:49:46 , Wyświetleń: 2456 , Ocena: 59.78, Głosów: 44, Autor: ew.la

Twierdzenie Pitagorasa

Twierdzenie Pitagorasa. Jeżeli trójkąt jest prostokątny, to kwadrat długości przeciwprostokątnej jest równysumie kwadratów długości przyprostokątnych. Założenie: [...]

Dodano: 2008-04-05 11:44:44 , Wyświetleń: 2449 , Ocena: 61.45, Głosów: 43, Autor: pawlukewa

Dowód, że 7=3 (wyjaśnienie)

Na wstępie chciałem podziękować wszystkim, którzy zainteresowali się moim dowodem, a szczególnie tym, którzy przysłali korespondencję (zarówno z rozwiązaniem problemu, [...]

Dodano: 2008-02-16 00:59:36 , Wyświetleń: 2423 , Ocena: 53.41, Głosów: 48, Autor: ew.la

Liczby (dzieje liczb)

Liczba, jest podstawowym pojęciem matematyki, które powstało w świadomości człowieka na wiele tysięcy lat przed naszą erą, a następnie kształtowało się i rozwijało wr [...]

Dodano: 2008-07-27 13:24:09 , Wyświetleń: 2413 , Ocena: 31.21, Głosów: 85, Autor: GOSIA288

Wzory skróconego monożenia (2)

(a + b)2 =a2 + 2ab + b2(a - b)2 =a2 - 2ab + b2a2 - b2 =(a + b)(a - b)(a + b)3 =a3 + 3a2b + 3ab2 + b3(a - b)3 =a3 - 3a2b + 3ab2 - b3a3 + b3 =(a + b)(a2 - ab + b2 [...]

Dodano: 2008-04-05 11:44:44 , Wyświetleń: 2411 , Ocena: 36.63, Głosów: 61, Autor: pawlukewa

Dowód, że 7=3 (???)

Weźmy proste równanie z dwoma niewiadomymi: 16x = 12yTeraz dokonamy kilku przekształceń algebraicznych: 28x - 12x = 21y - 9yNiektóre z wyrazó [...]

Dodano: 2008-02-13 18:50:30 , Wyświetleń: 2410 , Ocena: 38.03, Głosów: 70, Autor: ew.la

Funkcje trygonometryczne - zaawansowane wzory

Funkcje trygonometryczne - wzorysin2x=2sinxcosxcos2x=cosxcox-sinxsinxsin(x+y)=sinxcosy+cosxsinysin(x-y)=sinxcosy-cosxsinycos(x+y)=cosxcosy-sinxsinycos(x-y)= [...]

Dodano: 2008-07-16 11:05:18 , Wyświetleń: 2392 , Ocena: 59.05, Głosów: 38, Autor: tom

Twierdzenie Kaprekar\'a

Własne numeryW 1949 roku indyjski matematyk D.K.Kaprekar okrył zbiór numerów zwanych własnymi numerami. Dla każdej naturalnej n, definiujemy d(n), która jest sumš n i j [...]

Dodano: 2008-02-25 12:40:21 , Wyświetleń: 2379 , Ocena: 44.4, Głosów: 54, Autor: ew.la

Układ piątkowy

Układ piątkowy znajduje się wśród kilku układów niedziesiątkowych, które istniały lub istnieją nawet w pewnych częściach kuli ziemskiej. Wywodzi się on z Ameryki, zar [...]

Dodano: 2008-04-03 09:35:23 , Wyświetleń: 2361 , Ocena: 50.25, Głosów: 51, Autor: pawlukewa

Funkcje trygonometryczne (2)

FUNKCJE TRYGONOMETRYCZNESinusem kąta ostrego w trójkącie prostokątnym nazywamy stosunek długości przyprostokątnej (a)leżącej na przeciw tego kąta do długości pr [...]

Dodano: 2008-04-05 11:44:58 , Wyświetleń: 2361 , Ocena: 58.74, Głosów: 38, Autor: pawlukewa

Pitagoras (1)

PITAGORAS z SAMOS, żył w latach 570-496 p.n.e. Pozostawił po sobie prąd filozoficzno-religijny związany ze swoim imieniem, trwający przez dwa wieki. Trudno jest stwierdzić c [...]

Dodano: 2008-09-11 13:37:25 , Wyświetleń: 2333 , Ocena: 44.64, Głosów: 44, Autor: Michalk88

Funkcje trygonometryczne (1)

Sinusem kąta α nazywamy stosunek rzędnej dowolnego punktu na kąńcowym ramieniu kąta do długości promienia wodzącego tego punktu. sin α=y [...]

Dodano: 2008-04-15 17:24:06 , Wyświetleń: 2311 , Ocena: 94.73, Głosów: 21, Autor: tom

Dowód, że 7=5

Jedno z wielu "mądrych" zadań, wykazujących cuda?-))7=5+2 / (7-5)7(7-5)=(5+2) (7-5)49-35=35-25+14-10przenosimy 14 na drugą stronę49-35-14=35-25-10z [...]

Dodano: 2008-06-11 08:22:11 , Wyświetleń: 2269 , Ocena: 46.64, Głosów: 49, Autor: tom

Inne spojrzenie na trójmian kwadratowy

Trójmian kwadratowy to inaczej równanie postaci : ax^2+bx+c=0 , gdzie a!= 0 .(!= oznacza nie może być). Jak najszybciej rozwiązać równanie takiej postaci ?Ano przy p [...]

Dodano: 2008-03-09 23:39:43 , Wyświetleń: 2261 , Ocena: 37.77, Głosów: 65, Autor: ew.la

Asymptoty ukośne

Asymptoty ukośne istnieją wtedy i tylko wtedy gdy nie istnieje asymptota pozioma, stad wniosek ze jesli istnieje asymptota pozioma to nie istnieje asymptota ukośna w danym otocz [...]

Dodano: 2008-07-18 10:44:15 , Wyświetleń: 2238 , Ocena: 61.21, Głosów: 37, Autor: tom

Potęgi

1² = 1 1³ = 12² = 4 2³ = 83² = 9 3³ = 274² = 164³ = 645² = 255³ = 125

Dodano: 2008-08-25 10:27:03 , Wyświetleń: 2222 , Ocena: 37.83, Głosów: 63, Autor: Michalk88

Kim była Hypatia?

HYPATIA urodziła się prawdopodobnie około 370 roku. Niewiele wiadomo o jej dzieciństwie, ale prawdopodobnie, chcąc dać jej solidne wykształcenie, uczył ją ojciec, którem [...]

Dodano: 2008-03-31 13:28:30 , Wyświetleń: 2196 , Ocena: 89.78, Głosów: 26, Autor: pawlukewa

Rozwiązywanie układów równań pierwszego stopnia z dwoma niewiadomymi metodą podstawiania.

{ x - y = 2 2x + y = -2- wyznaczamy jedną niewiadomą z któregoś równania{ x = 2 + y 2x + y = -2- podstawiamy wyznaczone wyrażenie do drugiego równ [...]

Dodano: 2008-04-12 22:55:22 , Wyświetleń: 2193 , Ocena: 91.65, Głosów: 22, Autor: tom

Różne tematy z Matematyki

Patrz załączniki:- Trójkąt równoboczny i inne- Wektory- Granice funkcji- Wzory Wiete [...]

Dodano: 2008-06-11 08:22:13 , Wyświetleń: 2186 , Ocena: 75, Głosów: 31, Autor: tom

Dzieje Liczb

Liczba, jest podstawowym pojęciem matematyki, które powstało w świadomości człowieka na wiele tysięcy lat przed naszą erą, a następnie kształtowało się i rozwijało wr [...]

Dodano: 2008-06-11 08:22:12 , Wyświetleń: 2160 , Ocena: 54.95, Głosów: 40, Autor: tom

Prpstopadłosć prostych i płaszczyzn

1. Prostopadłość prostych w przestrzeni.Proste prostopadłe na płaszczyźnie są to dwie przecinające się proste, z których każda jest osią symetrii drugiej z nich.

Dodano: 2008-03-30 09:54:58 , Wyświetleń: 2141 , Ocena: 49.43, Głosów: 48, Autor: pawlukewa

Twierdzenie kotangensów

Twierdzenie kotangensówW każdym trójkącie kwadrat dł dowolnego boku jest równy sumie kwadratów dł pozostałych boków minus podwojon iloczyn dł tych boków przez kosi [...]

Dodano: 2008-06-11 08:22:13 , Wyświetleń: 2135 , Ocena: 184.27, Głosów: 10, Autor: tom

1 2 3


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Przedmioty ścisłe
Chemia Chemia
Fizyka Fizyka
Informatyka Informatyka
Matematyka Matematyka


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?