Strona główna » Liceum » Przedmioty ścisłe » Matematyka


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

Asymptoty ukośne

Asymptoty ukośne istnieją wtedy i tylko wtedy gdy nie istnieje asymptota pozioma, stad wniosek ze jesli istnieje asymptota pozioma to nie istnieje asymptota ukośna w danym otocz [...]

Dodano: 2008-07-18 10:44:15 , Wyświetleń: 2254 , Ocena: 61.58, Głosów: 37, Autor: tom

Bajka o królu, szachach i ziarnach pszenicy

Dawno, dawno temu żył sobie król, który się strasznie nudził. Nie bawił go fechtunek, ani jazda konna, ani nawet turniej rycerski. Był tak znudzony, że rozesłał wici po [...]

Dodano: 2008-02-18 11:01:33 , Wyświetleń: 2073 , Ocena: 64.97, Głosów: 33, Autor: ew.la

Bryły Platońskie

Biografia Platona:Platon (ok. 437 - 347 p.n.e.), filozof grecki, swoje zamiłowania do filozofii zawdzięcza Sokratesowi. Po śmierci Sokratesa odbył liczne podróże podczas [...]

Dodano: 2008-10-28 18:33:53 , Wyświetleń: 1372 , Ocena: 53.86, Głosów: 21, Autor: Mafej

Cecha podzielności liczb naturalnych.

Cecha podzielności przez 2 Liczba jest podzielna przez 2 jeżeli jej ostatnia cyfra jest parzysta lub jest nią zero. Przykłady: 12, 48, 100, 124 Cecha podzielno [...]

Dodano: 2009-02-10 12:41:39 , Wyświetleń: 1217 , Ocena: 191.43, Głosów: 6, Autor: elkakida

Cechy podzielności.

Przez 2 i 5Przez 2 (lub przez 5) są podzielne te i tylko te liczby, których cyfra jedności, wzięta jako liczba jest podzielna przez 2 (lub odpowiednio przez 5), lub które [...]

Dodano: 2008-12-06 07:20:31 , Wyświetleń: 1308 , Ocena: 23.53, Głosów: 58, Autor: majka100100

Charakterystyka i przebieg cyklu koniunkturalnego

Charakterystyka i przebieg cyklu koniunkturalnegoCykl koniunkturalny,cykl gospodarczy,wachania produkcji i zatrudnienia wokoł krotkookresowego trendu.W procesie wzrostu g [...]

Dodano: 2008-02-02 12:02:27 , Wyświetleń: 4061 , Ocena: 10.45, Głosów: 323, Autor: agacjo

Czego nauczyliśmy się będąc w klasie 1 gimnazjum?

1. Działania i liczby1.Liczby rzeczywiste – wszystkie liczby , które odpowiadają punktom na osi liczbowej.2. Liczby wymierne – liczby dające przedstawić si [...]

Dodano: 2008-10-28 18:33:56 , Wyświetleń: 1315 , Ocena: 110.36, Głosów: 10, Autor: Mafej

Czym liczyli ludzie

Tworzenie się liczb u ludów pierwotnych to przedmiot nader ciekawych studiów historycznych, już dość daleko w specjalnych dziełach posuniętych. Badania skąd pochodzą nazw [...]

Dodano: 2008-11-18 11:11:54 , Wyświetleń: 1276 , Ocena: 27.83, Głosów: 40, Autor: Mafej

Dowody na twierdzenie Pitagorasa

D o w ó d 1. W każdym trójkącie prostokątnym kwadrat długości najdłuższego boku (przeciwprostokątnej) jest sumą kwadratów długości dwóch pozostałych boków ( [...]

Dodano: 2008-12-17 20:52:48 , Wyświetleń: 1940 , Ocena: 20.88, Głosów: 65, Autor: majka100100

Dowód, że 7=3 (???)

Weźmy proste równanie z dwoma niewiadomymi: 16x = 12yTeraz dokonamy kilku przekształceń algebraicznych: 28x - 12x = 21y - 9yNiektóre z wyrazó [...]

Dodano: 2008-02-13 18:50:30 , Wyświetleń: 2430 , Ocena: 38.04, Głosów: 70, Autor: ew.la

Dowód, że 7=3 (wyjaśnienie)

Na wstępie chciałem podziękować wszystkim, którzy zainteresowali się moim dowodem, a szczególnie tym, którzy przysłali korespondencję (zarówno z rozwiązaniem problemu, [...]

Dodano: 2008-02-16 00:59:36 , Wyświetleń: 2465 , Ocena: 54.22, Głosów: 48, Autor: ew.la

Dowód, że 7=5

Jedno z wielu "mądrych" zadań, wykazujących cuda?-))7=5+2 / (7-5)7(7-5)=(5+2) (7-5)49-35=35-25+14-10przenosimy 14 na drugą stronę49-35-14=35-25-10z [...]

Dodano: 2008-06-11 08:22:11 , Wyświetleń: 2300 , Ocena: 47.3, Głosów: 49, Autor: tom

Dzieje Liczb

Liczba, jest podstawowym pojęciem matematyki, które powstało w świadomości człowieka na wiele tysięcy lat przed naszą erą, a następnie kształtowało się i rozwijało wr [...]

Dodano: 2008-06-11 08:22:12 , Wyświetleń: 2173 , Ocena: 55.05, Głosów: 40, Autor: tom

Dzieje matematyki

Historia matematyki sięga czasów zamierzchłych, odkąd ludzie porównywali wielkości, mierzyli, liczyli przedmioty i wyciągali wnioski; w starożytnej Babilonii i Egipcie rozw [...]

Dodano: 2009-02-03 21:28:07 , Wyświetleń: 1352 , Ocena: 77.24, Głosów: 16, Autor: elkakida

Egzaminy kompetencji z matematyki

MatematykaZestaw egzaminacyjny I Życzę powodzenia!-------------------------------------------------------------------------------- 1. Oblicz 132% różnicy liczb: [...]

Dodano: 2008-02-11 21:05:31 , Wyświetleń: 3091 , Ocena: 12.78, Głosów: 271, Autor: ew.la

FRAKTALE

Fraktal, obiekt, dla którego wymiar Hausdorffa-Besicovitcha (tzw. wymiar fraktalny) jest większy od wymiaru topologicznego. Wymiar fraktalny D może być różnie zdefiniowany, n [...]

Dodano: 2008-02-02 12:02:29 , Wyświetleń: 3623 , Ocena: 12.82, Głosów: 300, Autor: agacjo

FUNKCJA WYKŁADNICZA

Funkcją wykładniczą nazywamy f-cję określoną wzorem: y= a^x ( ^ -do potęgi) ,gdzie a>0 i a jest różne od 1a x jest dowolną liczbą rzeczywistą Wspólne w [...]

Dodano: 2008-04-13 21:27:00 , Wyświetleń: 2551 , Ocena: 50.47, Głosów: 42, Autor: tom

FUNKCJE SUMY, RÓZNICY I WIELOKROTNOŚCI KĄTÓW

Funkcje sumy kątów:Sin (x + y) = sinx*cosy + cosx*sinyCos (x + y) = cosx*cosy – sinx*sinyTg (x + y) = tgx + tgy/ 1 – tgx*tgy , jeżeli cosx ą 0, cosy ą [...]

Dodano: 2008-10-21 11:15:05 , Wyświetleń: 1281 , Ocena: 24.98, Głosów: 49, Autor: Michalk88

Fraktale

Ucząc się geometrii w szkole podstawowej czy średniej, poznawaliśmy w głównej mierze geometrię klasyczną: koła, kwadraty, wielokąty... . Są to proste figury, kreślone z [...]

Dodano: 2009-02-03 21:28:09 , Wyświetleń: 3623 , Ocena: 0, Głosów: 0, Autor: elkakida

Funkcja kwadratowa

Treść jest w załączniku [...]

Dodano: 2008-11-09 09:15:05 , Wyświetleń: 1517 , Ocena: 29.89, Głosów: 43, Autor: Mafej

Funkcja trygonometryczna-wzory

sin(α+β)= sinαcosβ+cos sinβsin(α-β)= sinαcosβ-cosαsinβsin2α=2sinα cosαsinα+sinβ=2sin( [...]

Dodano: 2008-10-23 18:52:16 , Wyświetleń: 1556 , Ocena: 36.57, Głosów: 45, Autor: Mafej

Funkcje cyklometryczne

1. y=arcsinx wtedy i tylko wtedy gdy x=sinyDziedziną jest zbiór 2. y=arccosx wtedy i tylko wtedy gdy x=cosyDziedziną jest zbiór 3. y=arctgx wtedy i [...]

Dodano: 2008-07-18 10:44:16 , Wyświetleń: 2759 , Ocena: 45.86, Głosów: 57, Autor: tom

Funkcje jednej zmiennej (wybrana problematyka).

Praca znajduję się w załączniku (wzory, wykresy, tabelki) [...]

Dodano: 2008-10-28 18:33:56 , Wyświetleń: 1539 , Ocena: 215.71, Głosów: 6, Autor: Mafej

Funkcje trygonometryczne (1)

Sinusem kąta α nazywamy stosunek rzędnej dowolnego punktu na kąńcowym ramieniu kąta do długości promienia wodzącego tego punktu. sin α=y [...]

Dodano: 2008-04-15 17:24:06 , Wyświetleń: 2353 , Ocena: 97.14, Głosów: 21, Autor: tom

Funkcje trygonometryczne (2)

FUNKCJE TRYGONOMETRYCZNESinusem kąta ostrego w trójkącie prostokątnym nazywamy stosunek długości przyprostokątnej (a)leżącej na przeciw tego kąta do długości pr [...]

Dodano: 2008-04-05 11:44:58 , Wyświetleń: 2395 , Ocena: 59.67, Głosów: 38, Autor: pawlukewa

Funkcje trygonometryczne - zaawansowane wzory

Funkcje trygonometryczne - wzorysin2x=2sinxcosxcos2x=cosxcox-sinxsinxsin(x+y)=sinxcosy+cosxsinysin(x-y)=sinxcosy-cosxsinycos(x+y)=cosxcosy-sinxsinycos(x-y)= [...]

Dodano: 2008-07-16 11:05:18 , Wyświetleń: 2416 , Ocena: 59.13, Głosów: 38, Autor: tom

Funkcje trygonometryczne dużo!!! wzorów na sumy, różnice, wielokrotności, połówki i inne (mat-fiz)

Całość jest zapisana w załączniku. Robione w Excelu. Mam nadzieje że sie przydadzą. Zamiast alfa i beta jest X i Y. [...]

Dodano: 2008-11-16 12:41:02 , Wyświetleń: 1513 , Ocena: 77.95, Głosów: 20, Autor: Mafej

Funkcje trygonometryczne.

Wzory redukcyjne sin(180`+*)= -sin* sin(90`-*)=cos* sin(90`+*)=cos*Sin(180`-*)=sin* cos(180`+*)= -cos* cos(90`-*)=sin* cos(90 [...]

Dodano: 2008-12-10 00:35:16 , Wyświetleń: 1456 , Ocena: 47.21, Głosów: 28, Autor: majka100100

Geometria- definicje

Kąt –jest to obszar płaszczyzny ograniczony dwoma półprostymi o wspólnym początku wraz z tymi półprostymi. Kąty ostre, proste, rozwarte, półpromienne, pełne.D [...]

Dodano: 2009-01-04 18:59:53 , Wyświetleń: 1198 , Ocena: 23.33, Głosów: 35, Autor: majka100100

Hiperbola

Hiperbola, krzywa płaska (dwuwymiarowa), będąca złączeniem dwóch krzywych zwanych gałęziami hiperboli, równoważnie hiperbola może być zdefiniowana jako miejsce geometry [...]

Dodano: 2008-07-31 21:21:53 , Wyświetleń: 2866 , Ocena: 25.29, Głosów: 102, Autor: GOSIA288

Inne spojrzenie na trójmian kwadratowy

Trójmian kwadratowy to inaczej równanie postaci : ax^2+bx+c=0 , gdzie a!= 0 .(!= oznacza nie może być). Jak najszybciej rozwiązać równanie takiej postaci ?Ano przy p [...]

Dodano: 2008-03-09 23:39:43 , Wyświetleń: 2277 , Ocena: 37.88, Głosów: 65, Autor: ew.la

Jak liczono kiedyś?

Liczenie jest dziś powszechną, codzienną czynnością. Ludzie liczą we wszystkich zawodach. Gdyby się przyjrzeć zawodom ludzi stwierdzamy, że używane w różnych zawodach l [...]

Dodano: 2008-11-18 18:43:20 , Wyświetleń: 1309 , Ocena: 32, Głosów: 34, Autor: Mafej

Jeszcze jeden "dziwny" dowód

Cześć!!Chciałem Wam jeszcze raz przedstawić dość ciekawy dowód z matematyki. Myślę, że po moich wyjaśnieniach dotyczących dowodu równości "7=3" rozpracowanie tego [...]

Dodano: 2008-02-16 12:49:46 , Wyświetleń: 2481 , Ocena: 60.13, Głosów: 44, Autor: ew.la

Kepler Johannes

Kepler Johannes (1571-1630), wybitny astronom, matematyk i fizyk niemiecki doby renesansu, profesor uniwersytetu w Grazu, Linzu, uczeń i kontynuator prac T. de Brahe w obserwatori [...]

Dodano: 2009-03-29 21:23:11 , Wyświetleń: 1365 , Ocena: 28.78, Głosów: 50, Autor: elkakida

Kim była Hypatia?

HYPATIA urodziła się prawdopodobnie około 370 roku. Niewiele wiadomo o jej dzieciństwie, ale prawdopodobnie, chcąc dać jej solidne wykształcenie, uczył ją ojciec, którem [...]

Dodano: 2008-03-31 13:28:30 , Wyświetleń: 2227 , Ocena: 91.33, Głosów: 26, Autor: pawlukewa

Kryzys a dewaluacja

Cześć!!Może zdziwicie się, że temat dotyczący kryzysu znalazł się w dziale "Matematyka", chociaż właściwie do tego nie pasuje. Jest tak dlatego, że postaram się ma [...]

Dodano: 2008-02-16 12:49:46 , Wyświetleń: 2527 , Ocena: 53.96, Głosów: 49, Autor: ew.la

Kąt środkowy ma miarę dwa razy większą niż kąt wypisany oparty na tym samym okręgu. DOWÓD

Punkt d jest środkiem okręgu.R - promień okręgu.|AD| = |BD| = |CD| = RTrójkąt ADC jest równo ramienny. Tak więc:kąt DAC = kąt ACD = alfaZ tw. o sumie [...]

Dodano: 2008-10-25 10:10:49 , Wyświetleń: 1367 , Ocena: 34.73, Głosów: 44, Autor: Mafej

Liczby (1)

1.Liczby rzeczywiste – wszystkie liczby , które odpowiadają punktom na osi liczbowej.2.Liczby wymierne – liczby dające przedstawić się za pomocą ułamka p/q , [...]

Dodano: 2008-07-16 11:05:19 , Wyświetleń: 2747 , Ocena: 30.78, Głosów: 79, Autor: tom

Liczby (2)

Liczby pierwsze Liczbę naturalną, która ma dokładnie dwa dzielniki, nazywamy liczbą pierwsza. Liczb pierwszych jest nieskończenie wiele. Znajdowanie ich nie jest jednak [...]

Dodano: 2009-02-10 12:41:29 , Wyświetleń: 2567 , Ocena: 783, Głosów: 0, Autor: elkakida

Liczby (dzieje liczb)

Liczba, jest podstawowym pojęciem matematyki, które powstało w świadomości człowieka na wiele tysięcy lat przed naszą erą, a następnie kształtowało się i rozwijało wr [...]

Dodano: 2008-07-27 13:24:09 , Wyświetleń: 2432 , Ocena: 31.21, Głosów: 85, Autor: GOSIA288

Liczby Pierwsze

Liczby pierwsze są to takie liczby naturalne, które większe są od jedynki i podzielne bez reszty przez samą siebie i jedynkę. Jednym z pytań dotyczących liczb pierwszych, k [...]

Dodano: 2008-03-29 15:45:06 , Wyświetleń: 2144 , Ocena: 43.98, Głosów: 48, Autor: pawlukewa

Liczby Pierwsze - program do wyszukiwania liczb pierwszych

Dokumentacja do programu Liczby Pierwsze v1.1*****************************************Program służy do wyszukiwania wszystkich liczb pierwszych w danymprzedziale natu [...]

Dodano: 2008-09-29 23:56:02 , Wyświetleń: 1471 , Ocena: 122, Głosów: 12, Autor: Michalk88

Logika

Rodzaje zdań złożonych; koniunkcja; alternatywa; negacja; równoważność; implikacja; prawo de Morgana. [...]

Dodano: 2008-10-01 20:09:42 , Wyświetleń: 1585 , Ocena: 14.41, Głosów: 104, Autor: Michalk88

Macierze.

Funkcje której każdej parze liczb naturalnych (i,j) gdzie 1

Dodano: 2008-11-21 20:06:28 , Wyświetleń: 1269 , Ocena: 25.06, Głosów: 48, Autor: Mafej

Matematyka różnych kultur

Matematyka jest królową nauk, któż tego nie wie... Z pewnością jest tak ponieważ większość dziedzin wiedzy opiera sie właśnie na matematyce. Poza tym na rozwój matemat [...]

Dodano: 2009-02-03 21:28:11 , Wyświetleń: 1219 , Ocena: 196.83, Głosów: 5, Autor: elkakida

Materiały z kl III gm.:bryły obrotowe, algebra, graniastosłupy, ostrosłupy itp.

1. Bryłami obrotowymi nazywamy bryły, które powstają w wyniku obrotu figur płaskich wikół osi obrotu. 2. Wysokością walca nazywamy dwie podstawy i prostopadły ddo nic [...]

Dodano: 2008-11-17 18:57:29 , Wyświetleń: 1396 , Ocena: 59.2, Głosów: 24, Autor: Mafej

Metoda podstawiania w układach równań liniowych .

{12x-6y=6 7x+y=8{12x=6+6y/:12 7x+y=8{x=0,5+0,5y 7(0,5+0,5y)+y=8{x=0,5+0,5y 3,5+3,5y+y=8{x=0,5+0,5y 4,5y=8-3,5{x=0,5+0,5y 4,5y=4,5/:4,5

Dodano: 2008-12-04 23:59:46 , Wyświetleń: 1225 , Ocena: 47.29, Głosów: 27, Autor: majka100100

Metody rozwiązywania równań rózniczkowych.

METODY ROZWIĄZYWANIA RÓWNAŃ RÓŻNICZKOWYCHRÓWNANIA RÓŻNICZKOWE JEDNORODNE WZGLĘDEM X i YRÓWNANIA RÓŻNICZKOWE RÓŻNYCH TYPÓWRÓWNANIA RÓŻNICZKOWE LINIOWE [...]

Dodano: 2008-11-19 11:18:15 , Wyświetleń: 1132 , Ocena: 36.24, Głosów: 28, Autor: Mafej

Ogólny schemat badania przebiegu funkcji

Spis treści1.Ogólny schemat badania przebiegu funkcji...........................................32.Przykłady............................................................. [...]

Dodano: 2008-11-13 09:35:43 , Wyświetleń: 1152 , Ocena: 46, Głosów: 24, Autor: Mafej

Osie symetrii

Symetria osiowa i środkowa !!!!Spis treści:1. Wstęp2. Symetria środkowa3. Symetria osiowa1. Wstęp:Symetria, własność obiektu ze względu na różneg [...]

Dodano: 2009-03-10 21:16:37 , Wyświetleń: 1401 , Ocena: 57.67, Głosów: 20, Autor: elkakida

1 2 3


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Przedmioty ścisłe
Chemia Chemia
Fizyka Fizyka
Informatyka Informatyka
Matematyka Matematyka


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?