Strona główna » Liceum » Przedmioty ścisłe » Matematyka


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

Pitagoras (1)

PITAGORAS z SAMOS, żył w latach 570-496 p.n.e. Pozostawił po sobie prąd filozoficzno-religijny związany ze swoim imieniem, trwający przez dwa wieki. Trudno jest stwierdzić c [...]

Dodano: 2008-09-11 13:37:25 , Wyświetleń: 2333 , Ocena: 44.64, Głosów: 44, Autor: Michalk88

Liczby Pierwsze - program do wyszukiwania liczb pierwszych

Dokumentacja do programu Liczby Pierwsze v1.1*****************************************Program służy do wyszukiwania wszystkich liczb pierwszych w danymprzedziale natu [...]

Dodano: 2008-09-29 23:56:02 , Wyświetleń: 1449 , Ocena: 119.69, Głosów: 12, Autor: Michalk88

Logika

Rodzaje zdań złożonych; koniunkcja; alternatywa; negacja; równoważność; implikacja; prawo de Morgana. [...]

Dodano: 2008-10-01 20:09:42 , Wyświetleń: 1574 , Ocena: 14.34, Głosów: 104, Autor: Michalk88

Pojęcia z rachunku prawdopodobieństwa

Doświadczenie losowe - dośw., które może zakończyć się jednym z możliwych wyników, ale nie wiadomo którym. nÎN+, kÎN+, k ŁnStabilność częstości – cz [...]

Dodano: 2008-10-09 12:23:57 , Wyświetleń: 1400 , Ocena: 112.38, Głosów: 7, Autor: Michalk88

Testy-wyrazenia algebraiczne kl. I gim.

SPRAWDZIAN UMIEJĘTNŚCI I WIADOMOŚCI DO DZIAŁU WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE kl.1 GIMN.Grupa ANazwisko i imię............................................................. [...]

Dodano: 2008-10-09 12:38:08 , Wyświetleń: 1173 , Ocena: 32.89, Głosów: 27, Autor: Michalk88

Wektory w matematyce Referat

WektorRachunek wektorowy jest to dział matematyki, część geometrii analitycznej, rozwijany w XIX w. głównie przez W.R. Hamiltona, irlandzkiego matematyka badający własn [...]

Dodano: 2008-10-10 19:17:11 , Wyświetleń: 1192 , Ocena: 34.39, Głosów: 32, Autor: Michalk88

Równania itp.

Praca jest w załączniku. [...]

Dodano: 2008-10-12 15:06:06 , Wyświetleń: 65514 , Ocena: 2519.42, Głosów: 42, Autor: Michalk88

Trójkąt Pascala (1)

Praca w załączniku. [...]

Dodano: 2008-10-13 16:01:39 , Wyświetleń: 1412 , Ocena: 29.76, Głosów: 40, Autor: Michalk88

Zagadki matematyczne

1. Pewien młynarz pobierał jako wynagrodzenie dziesiątą część mąki, którą zmełł dla klienta Ile zmełł dla klienta, który po wynagrodzeniu młynarza miał jeden cetn [...]

Dodano: 2008-10-13 16:02:31 , Wyświetleń: 1275 , Ocena: 20.67, Głosów: 62, Autor: Michalk88

Zadania matematyczne

Zadanie 14.Ilu metrom w terenie odpowiada 1 cm na planie w skali 1:26 000?A. 26 m B. 260 m C. 2600 m D. 26000 mZadanie 15. Na wschodzie Polska graniczy [...]

Dodano: 2008-10-14 19:39:27 , Wyświetleń: 1530 , Ocena: 43.97, Głosów: 30, Autor: Michalk88

Zadania z matematyki

Zadanie 19. Port w Narwiku nie zamarza, chociaż położony jest za kołem podbiegunowym północnym, ponieważ: A. osłonięty jest od strony morza wysokim falochronem,

Dodano: 2008-10-14 19:39:28 , Wyświetleń: 1388 , Ocena: 36.17, Głosów: 35, Autor: Michalk88

Trójkąt Pascala (2)

W załącznik mamy wykonany trójkąt Pascala. [...]

Dodano: 2008-10-15 22:14:16 , Wyświetleń: 1265 , Ocena: 28.63, Głosów: 40, Autor: Michalk88

Przechodzenie od postaci ogólnej trójmianu kwadratowego do postaci kanonicznej.

Chciałem w tej pracy pokazać Wam jeden z tematów jaki obowiązuje w materiale Szkoły Średniej, a mianowicie przechodzenie z postaci ogólnej trójmianu kwadratowego do postaci [...]

Dodano: 2008-10-19 13:39:30 , Wyświetleń: 969 , Ocena: 29.54, Głosów: 27, Autor: Michalk88

FUNKCJE SUMY, RÓZNICY I WIELOKROTNOŚCI KĄTÓW

Funkcje sumy kątów:Sin (x + y) = sinx*cosy + cosx*sinyCos (x + y) = cosx*cosy – sinx*sinyTg (x + y) = tgx + tgy/ 1 – tgx*tgy , jeżeli cosx ą 0, cosy ą [...]

Dodano: 2008-10-21 11:15:05 , Wyświetleń: 1257 , Ocena: 24.52, Głosów: 49, Autor: Michalk88

Tales z Miletu (1)

TALES Z MILETU (ok. 620 - ok. 540), gr. filozof i matematyk; prawdopodobnie pierwszy uczony i filozof eur.; jeden z twórców jońskiej filozofii przyrody; uznając wodę za począ [...]

Dodano: 2008-10-21 18:09:11 , Wyświetleń: 1373 , Ocena: 23.66, Głosów: 55, Autor: Michalk88

Równania (1)

Wielu ludzi ma problem z rozwiązywaniem równań. o to sposoby jak tego dokonać:NP: 4X+15=8X+6Zdejmujemy po obu stronach mozliwe X (byle tylko po obu stronac [...]

Dodano: 2008-10-23 18:47:19 , Wyświetleń: 128818 , Ocena: 2510.99, Głosów: 76, Autor: Mafej

Funkcja trygonometryczna-wzory

sin(α+β)= sinαcosβ+cos sinβsin(α-β)= sinαcosβ-cosαsinβsin2α=2sinα cosαsinα+sinβ=2sin( [...]

Dodano: 2008-10-23 18:52:16 , Wyświetleń: 1544 , Ocena: 36.43, Głosów: 45, Autor: Mafej

Tales z Miletu (2)

Tales z Miletu uważany jest za jednego z „Siedmiu mędrców” czasów antycznych i za ojca nauki greckiej. Starożytni pisarze nazywali go „pierwszym” matem [...]

Dodano: 2008-10-25 10:07:08 , Wyświetleń: 1134 , Ocena: 26, Głosów: 35, Autor: Mafej

Kąt środkowy ma miarę dwa razy większą niż kąt wypisany oparty na tym samym okręgu. DOWÓD

Punkt d jest środkiem okręgu.R - promień okręgu.|AD| = |BD| = |CD| = RTrójkąt ADC jest równo ramienny. Tak więc:kąt DAC = kąt ACD = alfaZ tw. o sumie [...]

Dodano: 2008-10-25 10:10:49 , Wyświetleń: 1356 , Ocena: 34.62, Głosów: 44, Autor: Mafej

Teles z Miletu

Tales z Miletu uważany jest za jednego z „Siedmiu mędrców” czasów antycznych i za ojca nauki greckiej. Starożytni pisarze nazywali go „pierwszym” matem [...]

Dodano: 2008-10-25 15:08:17 , Wyświetleń: 1286 , Ocena: 27.7, Głosów: 45, Autor: Mafej

Bryły Platońskie

Biografia Platona:Platon (ok. 437 - 347 p.n.e.), filozof grecki, swoje zamiłowania do filozofii zawdzięcza Sokratesowi. Po śmierci Sokratesa odbył liczne podróże podczas [...]

Dodano: 2008-10-28 18:33:53 , Wyświetleń: 1364 , Ocena: 53.59, Głosów: 21, Autor: Mafej

Czego nauczyliśmy się będąc w klasie 1 gimnazjum?

1. Działania i liczby1.Liczby rzeczywiste – wszystkie liczby , które odpowiadają punktom na osi liczbowej.2. Liczby wymierne – liczby dające przedstawić si [...]

Dodano: 2008-10-28 18:33:56 , Wyświetleń: 1305 , Ocena: 110.18, Głosów: 10, Autor: Mafej

Funkcje jednej zmiennej (wybrana problematyka).

Praca znajduję się w załączniku (wzory, wykresy, tabelki) [...]

Dodano: 2008-10-28 18:33:56 , Wyświetleń: 1497 , Ocena: 210.57, Głosów: 6, Autor: Mafej

0,(9)=1?

Istnieje równanie, które ułatwia nam zmiane liczby wymiernej, na ułamek zwykły. Dajmy przykład: 1,(67)(tutaj stosuje pewne uproszczenie eliminując jadności) x=0 [...]

Dodano: 2008-11-04 19:39:42 , Wyświetleń: 1279 , Ocena: 25.81, Głosów: 52, Autor: Mafej

Symetria

Oś symetrii figury F nazywamy taką prostą l, o ile istnieje, że obrazem figury F w symetrii osiowej względem tej prostej jest ta sama figura.Punkt A’ o współrzędn [...]

Dodano: 2008-11-06 11:19:18 , Wyświetleń: 1499 , Ocena: 22.92, Głosów: 58, Autor: Mafej

Szkoła Pitagorejska

Pitagoras z Samos (ok. 570 p.n.e. - ok. 496 p.n.e.) ok. 530 r. p.n.e. w Krotonie założył związek religijno - polityczny, zwany później szkołą pitagorejską. W związku tym [...]

Dodano: 2008-11-08 00:27:47 , Wyświetleń: 1154 , Ocena: 37.5, Głosów: 29, Autor: Mafej

Prawa logiczne

Prawa logiczne:Prawo podwójnego przeczeniaPrawo wyłączonego środka Prawo transpozycjiZaprzeczenie implikacjiReguła odrywaniaPrzechodniość implikacji< [...]

Dodano: 2008-11-09 09:04:06 , Wyświetleń: 1368 , Ocena: 51.04, Głosów: 23, Autor: Mafej

Funkcja kwadratowa

Treść jest w załączniku [...]

Dodano: 2008-11-09 09:15:05 , Wyświetleń: 1505 , Ocena: 29.57, Głosów: 43, Autor: Mafej

Wzory: Funkcje sumy, różnic i wielokrotności kąta.

Funkcje sumy kątów:Sin (x + y) = sinx*cosy + cosx*sinyCos (x + y) = cosx*cosy – sinx*sinyTg (x + y) = tgx + tgy/ 1 – tgx*tgy , jeżeli cosx ¹ 0, cosy [...]

Dodano: 2008-11-09 09:15:42 , Wyświetleń: 1586 , Ocena: 65.31, Głosów: 25, Autor: Mafej

Ogólny schemat badania przebiegu funkcji

Spis treści1.Ogólny schemat badania przebiegu funkcji...........................................32.Przykłady............................................................. [...]

Dodano: 2008-11-13 09:35:43 , Wyświetleń: 1140 , Ocena: 45.48, Głosów: 24, Autor: Mafej

Programowanie liniowe

W działalności gospodarczej realizowana jest zasada racjonalnego gospodarowania. Zasada ta orzeka, ze stojące do dyspozycji środki umożliwiające realizacje jakiegoś celu pow [...]

Dodano: 2008-11-13 09:35:44 , Wyświetleń: 1277 , Ocena: 83.91, Głosów: 10, Autor: Mafej

Funkcje trygonometryczne dużo!!! wzorów na sumy, różnice, wielokrotności, połówki i inne (mat-fiz)

Całość jest zapisana w załączniku. Robione w Excelu. Mam nadzieje że sie przydadzą. Zamiast alfa i beta jest X i Y. [...]

Dodano: 2008-11-16 12:41:02 , Wyświetleń: 1489 , Ocena: 77.24, Głosów: 20, Autor: Mafej

Materiały z kl III gm.:bryły obrotowe, algebra, graniastosłupy, ostrosłupy itp.

1. Bryłami obrotowymi nazywamy bryły, które powstają w wyniku obrotu figur płaskich wikół osi obrotu. 2. Wysokością walca nazywamy dwie podstawy i prostopadły ddo nic [...]

Dodano: 2008-11-17 18:57:29 , Wyświetleń: 1387 , Ocena: 59.2, Głosów: 24, Autor: Mafej

Czym liczyli ludzie

Tworzenie się liczb u ludów pierwotnych to przedmiot nader ciekawych studiów historycznych, już dość daleko w specjalnych dziełach posuniętych. Badania skąd pochodzą nazw [...]

Dodano: 2008-11-18 11:11:54 , Wyświetleń: 1264 , Ocena: 27.83, Głosów: 40, Autor: Mafej

Pitagoras z Samos

PITAGORAS Z SAMOS (570-496 p.n.e.)Pitagoras był filozofem, który pozostawił po sobie prąd filozoficzno-religijny związany ze swoim imieniem, trwający przez dwa wieki. [...]

Dodano: 2008-11-18 11:29:27 , Wyświetleń: 1230 , Ocena: 30.03, Głosów: 28, Autor: Mafej

Jak liczono kiedyś?

Liczenie jest dziś powszechną, codzienną czynnością. Ludzie liczą we wszystkich zawodach. Gdyby się przyjrzeć zawodom ludzi stwierdzamy, że używane w różnych zawodach l [...]

Dodano: 2008-11-18 18:43:20 , Wyświetleń: 1289 , Ocena: 31.29, Głosów: 34, Autor: Mafej

Szeregi funkcyjne i potęgowe

Szeregi funkcyjne i potęgoweSzereg zbieżnySzereg rozbieżnyKryterium WeierstrassaKryterium DirichletaTwierdzenie Cauchy-Hadamarda------------------------- [...]

Dodano: 2008-11-19 11:18:12 , Wyświetleń: 1259 , Ocena: 45.86, Głosów: 27, Autor: Mafej

Wzory do liczenia pochodnej.

Wzory do liczenia pochodnej znajduja sie w załączniku. [...]

Dodano: 2008-11-19 11:18:13 , Wyświetleń: 1480 , Ocena: 47.55, Głosów: 30, Autor: Mafej

Wzory do rachunku całkowego

Wzory niezbędne do rachunku całkowego znajduja sie w zalaczniku [...]

Dodano: 2008-11-19 11:18:13 , Wyświetleń: 1363 , Ocena: 44.97, Głosów: 28, Autor: Mafej

Szeregi liczbowe i całka oznaczona

Szeregi liczbowe i całka oznaczonaSzeregi liczboweSzereg geometrycznySzereg harmonicznySzereg harmoniczny rzędu "alfa"Kryterium porównawcze zbieżności szer [...]

Dodano: 2008-11-19 11:18:14 , Wyświetleń: 1148 , Ocena: 45.16, Głosów: 24, Autor: Mafej

Metody rozwiązywania równań rózniczkowych.

METODY ROZWIĄZYWANIA RÓWNAŃ RÓŻNICZKOWYCHRÓWNANIA RÓŻNICZKOWE JEDNORODNE WZGLĘDEM X i YRÓWNANIA RÓŻNICZKOWE RÓŻNYCH TYPÓWRÓWNANIA RÓŻNICZKOWE LINIOWE [...]

Dodano: 2008-11-19 11:18:15 , Wyświetleń: 1121 , Ocena: 36.1, Głosów: 28, Autor: Mafej

Wzory redukcyjne

Wzory redukcyjne znajdują się w zalaczniku. [...]

Dodano: 2008-11-21 12:46:39 , Wyświetleń: 1631 , Ocena: 66.63, Głosów: 23, Autor: Mafej

Macierze.

Funkcje której każdej parze liczb naturalnych (i,j) gdzie 1

Dodano: 2008-11-21 20:06:28 , Wyświetleń: 1255 , Ocena: 24.69, Głosów: 48, Autor: Mafej

Ściąga z pól figur płaskich.

Pole kwadratu: a2 Ob. 4aPole trójkąta dowolnego(a,b,c): ˝ a•h Ob. a+b+cPole równobocznego(a,b,b): a2√3 /4(w ułamku) Ob.: 2b+aObwód trójkąta równo [...]

Dodano: 2008-11-23 12:04:44 , Wyświetleń: 1185 , Ocena: 28.83, Głosów: 41, Autor: Mafej

Referat ze Statystyki

Statystyka, nauka zajmująca się ilościowymi metodami badania prawidłowości zjawisk (procesów) masowych. Jej celem jest poznanie występujących prawidłowości, ich ilościow [...]

Dodano: 2008-12-04 23:59:12 , Wyświetleń: 1261 , Ocena: 30.03, Głosów: 35, Autor: majka100100

Metoda podstawiania w układach równań liniowych .

{12x-6y=6 7x+y=8{12x=6+6y/:12 7x+y=8{x=0,5+0,5y 7(0,5+0,5y)+y=8{x=0,5+0,5y 3,5+3,5y+y=8{x=0,5+0,5y 4,5y=8-3,5{x=0,5+0,5y 4,5y=4,5/:4,5

Dodano: 2008-12-04 23:59:46 , Wyświetleń: 1201 , Ocena: 45.82, Głosów: 27, Autor: majka100100

Cechy podzielności.

Przez 2 i 5Przez 2 (lub przez 5) są podzielne te i tylko te liczby, których cyfra jedności, wzięta jako liczba jest podzielna przez 2 (lub odpowiednio przez 5), lub które [...]

Dodano: 2008-12-06 07:20:31 , Wyświetleń: 1278 , Ocena: 22.76, Głosów: 58, Autor: majka100100

Sławni matematycy.

Pitagoras (ok. 572-497 p.n.e),matematyk i filozof grecki. Pochodził z wyspy Samos, czyli wschodniej kolonii jońskiej. Mając lat 40 opuścił Jonię, która walczyła z Persami, [...]

Dodano: 2008-12-07 11:11:43 , Wyświetleń: 1224 , Ocena: 30.97, Głosów: 36, Autor: majka100100

Sciaga z logiki i teori mnogisci.

(zawarlem tu trochę definicji z tego zakresu powieważ trudno znaleźć cokolwiek na ten temat w necie) [...]

Dodano: 2008-12-08 09:23:39 , Wyświetleń: 1220 , Ocena: 33.95, Głosów: 38, Autor: majka100100

Układy równań - metoda wyznaczników

Niżej prezentuje jedną, moim zdaniem najciekawszą, z metod rozwiązywania ukladow równań. Przykladowo schemat ogolny ukladu uwzględniajacy wspolczynniki przy zmiennych.

Dodano: 2008-12-08 15:28:45 , Wyświetleń: 1563 , Ocena: 36.93, Głosów: 41, Autor: majka100100

1 2 3


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Przedmioty ścisłe
Chemia Chemia
Fizyka Fizyka
Informatyka Informatyka
Matematyka Matematyka


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?